Starfsemi

Starfsemi í Borgarleikhúsinu - Fjármál, áhorfendur

Framlag Reykjavíkurborgar á sl. leikári nemur um 593 mkr. Framlagið er greitt með 12 jöfnum greiðslum.  Að öðru leyti skal LR afla eigin tekna með sölu aðgöngumiða, veitingasölu, útleigu og með öflun styrktaraðila.

Velta leikfélagsins sl. leikári var um 1,4 milljarður og rekstrarframlag Reykjavíkurborgar var um 42% og sjálfsaflafé því 58%. Tekjur af miðasölu voru um 44% og mismunurinn 13% eru tekjur af útleigu, veitingasölu, markaðssamstarf o.fl.  Langstærsti gjaldliðurinn í rekstri leikhússins er launagreiðslur, um það bil 70% og að jafnaði eru um 150 manns á launaskrá en alls voru rúmlega 300 manns á launaskrá árið 2015.  Gestir Borgarleikhússins  undanfarin leikár hafa verið að meðaltali um 210- 220.000.  Á síðasta ári voru kortagestir um tíu þúsund. Ljóst er því að Borgarleikhúsið nýtur mikilla vinsælda hjá almenningi í landinu.  

 

Skyldur

Leikfélagið á að gangast fyrir öflugri og samfelldri menningarstarfsemi árið um kring í Borgarleikhúsinu, á eigin vegum, í samstarfi við aðra eða með öðrum hætti sem tryggir góða nýtingu hússins.

Leikfélagið skal setja upp fimm leiksýningar á ári hverju hið minnsta og tryggja að minnsta kosti tveimur öðrum leikflokkum afnot af húsnæði Borgarleikhússins til æfinga og sýninga. Auglýsa skal opinberlega eftir umsóknum leikhópa fyrir 1. mars ár hvert.

Verkefnaval

Verkefnaval Borgarleikhússins er fjölbreytt. Grunnurinn liggur í samþykktum félagsins, samningi við Reykjavíkurborg og stefnumótun Borgarleikhússins hverju sinni. Leikhússtjóri stýrir verkefnavali en með virki þátttöku listrænna ráðunauta sem og starfsmanna hússins, gjarnan með verkefnavalsnefnd og reglulegum leiklestrum. Stjórn LR samþykkir verkefnaval leikárs vorið á undan.  

Meginsjónarmiðin í verkefnavali LR eru að verkin séu framúrskarandi, hvert á sinn hátt, innihaldsrík og eigi mikilvægt erindi við samtímann og áhorfendur Borgarleikhússins, - í gamni sem alvöru. Í heild er stefnt að fjölbreyttu og litríku verkefnavali, metnaðarfullu, sterku og ekki síst vönduðu.

Hvert svið hefur sína áferð: Á Stóra sviði er lögð áhersla á stórsýningar, Nýja sviðið er vettvangur áleitnari verkefna og á Litla sviðinu er mikið lagt upp úr nálægð milli leikara og áhorfenda.

Á þessu leikári, 2016/17 verða tuttugu verkefni á sýningarskránni, auk verka Íslenska dansflokksins. Þar af eru fimm sýningar frá fyrri leikárum, Njála, MAMMA MIA, Jesús litli, Hamlet litli og Kynfræðsla Pörupilta. Ný samstarfsverkefni vetrarins eru Hún pabbi og Extravaganza. 

Stjórnskipulag, stjórn og helstu stjórnendur

Leikfélag Reykjavíkur er sjálfseignarstofnun og byggir á lögum um sjálfseignarstofnanir. Stjórn Leikfélags Reykjavíkur ber ábyrgð á rekstri Leikfélags Reykjavíkur og Borgarleikhúss en ræður leikhússtjóra sem stýrir leikhúsinu í umboði stjórnar. Stjórnin ræður einnig framkvæmdastjóra sem ber ábyrgð á fjármálum og rekstri leikhússins. 

Hússtjórn

Sérstök stjórn, Hússtjórn Borgarleikhúss, hefur eftirlit með rekstri  og viðhaldi fasteignar Borgarleikhússins og með efndum samnings milli Reykjavíkurborgar og Leikfélags Reykjavíkur um Borgarleikhús. Hússtjórn er skipuð til fjögurra ára í senn, eftir hverjar borgarstjórnarkosningar. Borgarstjóri tilnefnir þrjá fulltrúa og stjórn leikfélags Reykjavíkur tvo. Framkvæmdastjóri situr einnig fund hússtjórnar.

Rekstur húsnæðis

Reykjavíkurborg er eigandi Borgarleikhúss og sér um viðhald hússins. Umsjónarmaður fasteignarinnar er Ögmundur Þór Jóhannesson.  Eignasjóður Reykjavíkurborgar fer með rekstur og viðhald en Skipulags- og framkvæmdasvið Reykjavíkurborgar framkvæmir. Unnið er eftir samþykktri langtímaáætlun um viðhald og nýkaup tækja og búnaðar. 

Erlent samstarf

Borgarleikhúsið leggur kapp á að ráða til starfa framúrskarandi erlendra leikstjóra, leikmyndahönnuði og aðra listamenn og mun leggja sérstaka áherslu á það á komandi árum. Nú í vetur mun Yana Ross frá Litháen, sem sló í gegn með Mávinum í fyrra, snúa aftur og leikstýra eigin leikgerð að Sölku Völku eftir Halldór Laxness. Pólski leikmyndahönnuðurinn Michat Korchowiec gerir leikmyndina. 
Unnið er að því að koma á samstarfi milli Finnlands, Þýskalands, Portúgal, Bretlands og Írlands og stefnt að sameiginlegri sýningu þar sem leikmynda- og lýsingahöfundar ásamt leikurum koma að verkefni sem ber vinnuheitið: Performance Design as an Innovator. 
Auk þess má geta stórviðburðar sem er sýningin Fórn. Hún er samstarfsverkefni Borgarleikhússins, Íslenska dansflokksins og Lókal. Erna Ómarsdóttir og Valdimar Jóhannesson stýra verkefninu og þau Ragnar Kjartansson, Gabríela Friðriksdóttir og Matthew Barney taka afgerandi þátt. Sýningar verða á Stóra sviðinu í mars 2017.
Þá er Borgarleikhúsið, ásamt Félagi leikskálda og textahöfunda FLH, í samningaviðræðum vegna evrópsks samstarfsverkefnis, Fabulamundi. Verkefnið miðar að því að kynna og koma á framfæri völdum leikskáldum samstarfslandanna en þátttökulöndin eru nú þegar fimm: Ítalía, Frakkland, Rúmenía, Þýskaland og Spánn. Fabulamundi er þriggja ára verkefni þar sem staðið verður fyrir leiklestrum, ráðstefnum, vinnustofum o.fl. og markvisst unnið að kynningu á leikritahöfundunum í Evrópu.