Borgarleikhúsið

Skilmálar Tix.is

 • Vinsamlegast farið vel yfir miðakaupin þegar þau eiga sér stað, er þetta rétt dagsetning, rétt svæði, rétt tímasetning o.s.frv. Það kemur fyrir að ekki er hægt að leiðrétta miðakaup eftirá.
 • Ekki er heimilt að áframselja miða með fjárhagslegum hagnaði. Ef miði er seldur með fjárhagslegum hagnaði fyrir annan aðila en aðstandenda viðburðar, þá áskilur Tix miðasala sér rétt til að ógilda miðann með öllu.
 • Ef viðburður fellur niður, þá er eigendum miða boðnir sambærilegir miðar á næstu dagsetningu eða full endurgreiðsla á miða.
 • Ef dagsetningu viðburðar er breytt, þá færast miðarnir sjálfkrafa á nýja dagsetningu. Ef ný dagsetning hentar ekki á kaupandi rétt á endurgreiðslu, en Tix Miðasala getur í tilkynningu um breytingu sett ákveðin tímamörk sem viðskiptavinir hafa til að falla frá kaupunum.
 • Þegar þú hefur keypt miða hjá Tix miðasölu, í gegnum vefinn eða síma, hefur þú 14 daga frá miðakaupum til þess að falla frá kaupunum og óska eftir endurgreiðslu á miðanum hjá Tix miðasölu. Ef viðburður sá sem keyptur er miði á er haldinn innan 14 daga frá miðakaupum átt þú hins vegar í engum tilvikum rétt á endurgreiðslu eða rétt til þess að skipta miðanum fyrir annan viðburð, nema í þeim tilvikum er viðburður fellur niður.
 • Eftir að miði hefur verið sendur í pósti til eigenda þá er póstburðargjald ekki endurgreitt, hvort sem um er að ræða almennan eða ábyrgðarpóst.
 • Aldurstakmark á viðburði ræðst eftir útivistartíma barnaverndarlaga og lögum um vínveitingahús. Börnum yngri en 18 ára er óheimilt að dvelja inni á veitingastað, sem leyfi hefur til áfengisveitinga. eftir kl. 20.00 á kvöldin og fram til lokunar staðarins, nema í fylgd með forsjáraðila. Viðburðarhaldari getur þó sett sínar eigin reglur varðandi aldurstakmörk og gilda þær þá fram yfir þær reglur sem settar eru í skilmálum Tix Miðasölu.
 • Týndur miði eða gjafakort er tapað fé, athugið að aðeins í örfáum tilvikum er hægt að endurútgefa miða sem hafa týnst einhverra hluta vegna.
 • Takmarkaður miðafjöldi. Á suma viðburði er miðafjöldi takmarkaður við miðakaup, ef fleiri miðar eru keyptir á saman nafn, kennitölu, netfang eða kreditkort, þá áskilur Tix miðasala sér rétt til þess að ógilda alla miða sem keyptir eru umfram þann fjölda sem tiltekin er.
 • Með kaupum á miða hjá Tix Miðasölu, samþykkir þú að fá sendan tölvupóst af og til frá þeim aðila er stóð að viðburðinum. Ef þú af einhverjum ástæðum vilt ekki samþykkja þetta, þá getur þú haft samband við skrifstofu Tix Miðasölu.
 • Allir viðburðir sem í sölu eru hjá Tix miðasölu eru ábyrgð aðstandenda viðurðar, ekki Tix miðasölu.
 • Tix miðasala og aðstandendur viðburða bera enga ábyrgð á persónulegum munum miðaeigenda fyrir, á meðan, eða eftir að viðburði lýkur.
 • Aðgöngumiðar á hátíðir gefa ótakmarkaðan aðgang að öllum viðburðum hátíðarinnar nema annað komi fram á miða eða í miðakaupum, þó jafnframt háð fjöldatakmörkunum hvers viðburðar fyrir sig.
 • Almenn gjafakort Borgarleikhússins renna út þremur árum eftir útgáfudag sem skráður er á kortið. Ef um er að ræða gjafakort sem hefur ekki útgáfudag þá samsvarar inneign kortsins miðaverði þegar kortið var keypt. Ef miðaverð hefur hækkað milli leikára, eða gjafakort notað á sýningu með hækkuðu miðaverði, eins og söngleiki, þarf að greiða mismuninn.

 • Ef gjafakort hafa annan gildistíma en almenn gjafakort er það tekið fram sérstaklega.