Borgarleikhúsið

Leikskáld óskast!

Leikritunarsjóður Leikfélags Reykjavíkur auglýsir eftir umsóknum.

26 okt. 2021

 Skáldið fær aðstöðu í leikhúsinu, vinnur þar á samningstímanum og verður hluti af starfsliði Borgarleikhússins og mun njóta aðstoðar, leiðsagnar og stuðnings leikhússtjóra og leiklistarráðunauta.


Stjórn sjóðsins velur leikskáld úr hópi umsækjenda sem býðst samningur við Borgarleikhúsið. Laun sem eru greidd mánaðarlega taka mið af starfslaunum listamanna. 

Við hvetjum fólk af öllum kynjum, uppruna og samfélagshópum til þess að sækja um.

Umsókn skal innihalda:

Nafn, heimilisfang, netfang og símanúmer

Ferilskrá

Stutt sýnishorn af leikrænum texta

Hugmynd að sviðsverki

Annað sem umsækjandi telur að eigi erindi

Öllum umsóknum verður svarað og farið verður með þær allar sem trúnaðarmál. Leikskáld Borgarleikhússins hefur störf leikárið 2022-2023.

Umsóknir skulu sendar á leikritun@borgarleikhus.is merktar Leikskáld Borgarleikhússins fyrir miðvikudaginn 1. desember 2021